Hyrja

Mirë se vini te JAAK

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (JAAK)

Qëllimi i  JAAK është arritja e objektivave, duke stimuluar implementimin e programeve zhvillimore të mbështetura nga JICA në Kosovë bashkëpunimin në mes të anëtarëve të JAAK, të trajnuar në Japoni dhe anëtarëve të vendeve  tjera, mbështetjen e zhvillimit të programeve të përbashkëta, shkëmbimin kulturor, etj. Më shumë informata: Për ne

Shoqata joqeveritare JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (JAAK) u themelua me iniciativën e pjesëmarrësve, në trajnimet e mbajtura në Japoni nën mbështetjen e Agjencisë se Japonisë për bashkëpunim ndërkombëtare (JICA) më 13 Prill të vitit 2009.

Lajme