About us

logo

Content

Preface by the President of JAAK

Me rastin e themelimit të Shoqatës JICA Asociacioni i Kosoves, në emër të të gjithë pjesëmarrësve që kanë mbajt trajnime në qytetet e ndryshme të Japonisë,  përfitoi nga rasti të falemnderoi Qeverinë Japoneze dhe JICA që kanë mundësuar që një numër i madhë i zyrtarëve qeveritar dhe të institucioneve tjera të Kosovës të trajnohen në fusha të ndryshme, por gjithashtu edhe për mbështetjen financiare, që e ka dhënë dhe po e jep Qeveria Japoneze, për zhvillimin e Republikës së Kosovës, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës në Kosovë.
Përvojat e fituara nga këto trajnime, kanë shtuar bagazhin e njohurive tona dhe të cilën ekspertizë, pas këthimit nga Japonia po mundohemi që ta implementojmë në vendin tonë. Me themelimin e kësaj shoqate po na hapen rrugë të reja për zhvillim të projekteve, realizimi i të cilëve do të jetë në  funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afat-gjatë të Republikës së Kosovës.

Nezakete  Hakaj, President of JAAK
Prishtinë, 01.04.2010

Objectives

 • Ruajtja dhe forcimi i marrëdhënieve të miqësisë dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis anëtarëve të Shoqatës.
 • Mbështetja në zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe kulturor të vendit, përmes studimeve të vazhdueshme në teknologji dhe në fusha të tjera të udhëhequra nga anëtarët.
 • Vendosja e kontakteve me shoqatat e ngjashme në të gjithë botën dhe mbështetje në bashkëpunim dhe shkëmbim të përvojës me këto shoqata.
 • Bashkëpunimi me instruktorët e institucioneve japoneze, roli i të cilëve është të jap këshilla teknike, që janë të mirëpritura nga Asociacionet dhe mbështetje në zhvillimin e programeve, në Republikën e Kosovës.

Board of JAAK:


Members of JAAK:

 1. Agim Millaku, amillaku@hotmail.com
 2. Albana Beka, albana_b@hotmail.com
 3. Arta Uka, artauka@gmail.com
 4. Azra Krasniqi, azrakrasniqi@gmail.com
 5. Anita Sadikaj, anita.sadikaj@hotmail.com
 6. Burim R. Krasniqi, burimi2001@hotmail.com
 7. Burim Asllani, b.asllani@trepca-akp.com
 8. Bedri Zymeri, bedrizymeri@bqk-kos.org
 9. Behxhet Nimani, behxhetnimani@hotmail.com
 10. Bislim Muqa, bislim_trepca@hotmail.com
 11. Dafina Mehaj, m_dafina@hotmail.com
 12. Dafina Nishiqi, Dafina.Nishiqi@rks-gov.net
 13. Delvina Hana, delvina.hana@rks-gov.net
 14. Elvida Pallaska, elvida.pallaska@gmail.com
 15. Fatlije Buza fatlije, buza@rks-gov.net
 16. Ferit Idrizi, ferit.idrizi@rks-gov.net
 17. Ferit Maliqi, ferit.maliqi@rks-gov.net
 18. Flutura Shala, flutura.shala@rks-gov.net
 19. Guri Shkodra, guri.shkodra@gmail.com
 20. Hakile Xhaferi, hakilexhaferi@hotmail.com
 21. Kujtim Uka, kujtimu@yahoo.com
 22. Kemajl Zeqiri, kemajl.zeqiri@rks-gov.net
 23. Kreshnik Elezi, kreshnik.elezi@rks-gov.net
 24. Luljeta Arifi, luljeta_arifi@hotmail.com
 25. Lulzim Korenica, ulzim.korenica@rks-gov.net
 26. Lulzim Paçarizi, lulzim_paqarizi@hotmail.com
 27. Lumnije Azemi, lumnije.azemi@rks-gov.net
 28. Lumnije Buca, lumnije66@gmail.com
 29. Milot Berisha, berishamilot@gmail.com
 30. Mimoza Kurteshi, kurteshim@gmail.com
 31. Martin Halilaj, martin.halilaj@rks-gov.net
 32. Myvedete.Muja, donnadeti@gmail.com
 33. Nezir Gecaj, nezir.gecaj@hotmail.com
 34. Valmire Havolli, valmirahavolli@gmail.com
 35. Valbona Shujaku, valbona.shujaku@gmail.com
 36. Valdete Spahija, dr.valdetspahija@hotmail.com
 37. Valdete Avdiu, valdete.avdiu@rks-gov.net
 38. Xhelal Shabani, xhelal.shabani12@hotmail.com
 39. Rexhep Selimi, rexhep.selimi@kostt.com
 40. Rinon Pallaska, rinon.pallaska@rks-gov.net
 41. Rrezartë Zjaça, rrezarte.zjaca@rks-gov.net
 42. Lumni Sallahu, lumnisallahu@hotmail.com
 43. Shahe Kukaj, shaha.86@hotmail.com
 44. Vehbi Duraku, vehbia@hotmail.com
 45. B. Vojvoda, b.vojvoda@hotmail.com
 46. Zymer Mrasori, zymermrasori@gmail.com

Contribution by members of JAAK in 2013

Total of 38,- € by Ahmet Bytyqi, Lulzim Korenica, Ferit Maliqi, Milot Berisha, Bislim Muqa, Kemajl Zeqiri, Kreshnik Elezi, Halil Qela, Nezakete Hakaj, Neron Berisha, Gezim Xerxa, Linda Haxhimehmeti, Albana Beka, Valbona Shujaku, Lumnije Azemi, Burim Krasniqi, Martin Halilaj, Elvida Pallaska, Mimoza Kurteshi.

Contribution by members of JAAK in 2012

Total of 38,- €

Contribution by members of JAAK in 2011

Total of 48,- € by Njomza Musa, Lulzim Karaxha, Gezim Ferizi, Nezakete Hakaj

Contribution by members of JAAK in 2010

Total of 115,- € by Nexhat Ismajli, Suzana Kosumi, Nezakete Hakaj, Servet Spahiju, Halit Xhema, Hasan Avdiu, Besa Haqifi, Florije Mazreku, Gezim Ferizi, Ylli Shala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.