Aktivitete 2012

logo

Aktivitetet e JAAK në vitin 2012

26.12.2012, Workshop – Mbrojtja e mjedisit në Trepça Ndërmarrje 2013 -2015

Më 26 dhjetor 2012, në puntorinë e organizuar nga përfaqësuesit e Trepçës, përveç përfaqësuesit të JICA- Zyra në Kosovë dhe Presidentit të JAAK, Nezakete Hakaj, në seminar mori pjesë ud.Drejtori i  Trepçës z. Halil Qela dhe stafi i tij, dhe anëtarët e JAAK.

Në këtë eveniment prezantuan ish pjesëtarët në trajnimin “Menaxhimi i Mjedisit në Sektorin Minerar”, i organizuar në Japoni, z. Ali Ahmeti dhe z. Burim Asllani, përfaqësues të Trepçës.Qëllimi i puntorisë ishte prezantimi i mësimeve dhe përvojës së fituar nga trajnimi.

Në fillim Z. Ahmeti dhe z Asllani,  falenderuan Qeverinë e Japonisë dhe JICA që iu dhanë mundësinë që të përcjellin trajnimin. Gjithashtu shprehën përshtypjet e tyre nga kjo viozitë, të cilat iu kishin lënë  përshtypje të paharrueshme.

Nezakete Hakaj – Presidente e  JAAK dhe poashtu zyrtare e MMPH: mirëpriti pjesëmarrësit dhe i informoi për aktivitetet e zhvilluara nga JAAK. Z. Halil Qela, ud Drejtor i Trepçës, fillimisht falënderoi Qeverinë japoneze dhe në JICA në veçanti, për kontributin e dhënë e dhënë nnnë Kosovë  për këtë sektor. Theksoi rëndësinë e zhvillimit të kapaciteteve njerëzore, sidomos në këto ndërmarrje.

Prezantimi ka përfshirë:

 • Historikën
 • Objektivat
 • Komponentin e Veprimit
 • Agjencitë përgjegjëse dhe roli i tyre
 • Strategjitë dhe taktikat për zbatim
 • Monitorimi dhe vlerësimi
 • Verifikimi, treguesit dhe mjetet tjera
 • Orari i realizimit
 • Burimet financiare
 • Burimet njerëzore,
 • Projektet prioritare mjedisore për të ndrequr dhe të vendosur standarde të reja në industrinë e minierave
 • Mësimet e nxjerra

Punëtoria ishte shumë e suksesshme dhe e ndjekur me shumë pyetje nga pjesëmarrësit. Së fundi Z. Aliu prezantoi planin e veprimit dhe kohën e realizimit të tij.

21.12.2012, Forum – Fushata zero aksidente

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (Jaak), Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale/ inspektorati dhe Agjencisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Japonisë (JICA-  Zyra e Kosovës, kanë organizuar Forumin – Fushata zero aksidente, i cili është mbajtur më 21 dhjetor 2012 në Prishtinë.

Prezantimi është bërë nga inspektori i punës së Z. Agim Millaku, drejtor i Inspektorati në MPMS dhe ish pjesëmarrës në trajnimin e organizuar nga JICA në Japoni. Qëllimi i këtij forumi ka qenë prezantimi i përvojës së fituar nga trajnimi  pjesëmarrësve të seminarit.

Në pjesën e parë të këtij venimenti z. Millaku paraqiti programin e ndjekur gjatë trajnimit (përvoja japoneze) dhe në pjesën e dytë,  prezantoi Planin e  Veprimit i cili ishte përgatitur prej tij, respektivisht aktivitetet e paraqitura parandalimin e aksidenteve dhe përmirësimin e kushteve të punës, duke punuar detyrë dhe gjithashtu një formë e lartësim i përvojës së fituar në një beton plan veprimi në drejtim të përvojës sonë të përditshme.

13.12.2012, Seminar – Planifikimi i qëndrueshëm mjedisor i transportit (EST)

Me mbështetjen e JAAK dhe Ministrisë së Mjedist dhe Planidfikimit Hapësinor më 13 dhjeto 2012, në sallën e ndërtesës së Qeverisë së  Republikës së Kosovës (ish pallati i Rilindjes, u mbjajt seminari i udhëhequr nga znj. Elvida Pallaska.

Seminari u ndoq nga përfaqësuesit e JICA-s, zyra në Kosovë, anëtarët JAAK, Zyrtarët nga qeveria lokale dhe qendrore, Universiteti i Prishtinës, European School of Law and Governance.

Me një fjalë rasti z. Ilir Morina, Kryeshef i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedist të Kosovës dhe anëtar i JAAK, përshëndeti të pranishmit dhe iu faleminderua Qeverisë Japoneze për përkrahjen që po i jep Republikës së Kosovës, jo vetëm me mundësinë e trajnimit të zyrtarve  në Japoni por edhe me projekte.

Gjatë seminarit u prezantua Programi i trajnimit të EST

 • Transporti i Qëndrueshëm Mjedisor, të cilin trajnim e përcjelli znj Pallaska në Nagoya, Tokio, Toyama & Yokohama gjatë periudhës, 24. 06-12. 08. 2012
 • Qëndrueshëm Urban Transport Planifikimit qershor-gusht 2012/Nagoya UNCRD / JICA – Japan

PËRMBAJTJA

 • Problemet / Sfidat në Prishtinë dhe Kosovë në lidhje Transport / Lëvizshmërisë / planifikimi urban dhe ekzekutimi;
 • Plani i Veprimit për promovimin e EST në Kosovë / Prishtinë;
 • Mësimi mësuar nga EST / Japoni dhe pjesës tjetër të botës;
 • Politika japoneze për mjedisin dhe planifikimin urban transportit
 • Intro koncepteve EST për kolegët kosovarë:
 • Zhvillimi i Transportit orientuar – dhe mundësitë për rastin e Kosovës;
 • Transporti Zhvillimi i menaxhimit – dhe realiteti i tij në rastin e Kosovës;
 • Orientimi “prodhim japonez” – Filozofia dhe përshtatja e saj në Kosovë;
 • Qyteti Compact / Zhvillimi urban dhe përvojat e planifikimit në Kosovë;
 • Transporti publik dhe rëndësia e saj në rastin e Kosovës

Në fund u prezantua filmi dokumentar për “Prishtinën – integruar apo jo”? Bazuar në hulumtimet e znj Pallaska, të bëra në dy lagjet më sfiduese të Prishtinës.

18.11.2012, Seminar – Ruajtjen dhe Menaxhimin e Rrezikut të qyteteve historike dhe Zhvillim i turizmit kulturor


Më 18 nëntor 2012, në Muzeun Kombëtar të Kosovës nga z Milot Berisha, arkeolog dhe ish-pjesëmarrës në trajnim në Japoni u organizua Seminari mbi Ruajtjen dhe Menaxhimin e Rrezikut të qyteteve historike dhe Zhvillim i turizmit kulturor.

Seminari u ndoq nga përfaqësuesit e JICA- zyra në Kosovë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Departamenti i trashëgimisë kulturore, Muzeut Kombëtar të Kosovës, Instituti Arkeologjik i Kosovës dhe Muzeu Rajonal i Mitrovicës.

Në fillim të prezantimit z Berisha, falenderoi Qeverinë e Japonisë dhe JICA që i dhanë atij mundësi për të marrë pjesë në këtë trajnim dhe se ishte i impresionuar, për mësimet dhe standardet e përpikta të Japonisë.

Z. Berisha prezantoi një pasqyrë të përgjithshme për Japoninë, kulturën, promovimin e trashëgimisë kulturore të këtij vendi.

 • Trashëgimia kulturore mund të trajtohet në nivel global   dhe lokal, lidhjet  në mes trashëgimisë kulturore dhe turizmit kulturor,
 • Elementet që e shkatërrojnë turizmin kulturor,
 • Turizmi dhe roli i tij, si një forcë globale,
 • Turizmi në Japoni,
 • Krahasimin në mes Japonisë dhe Kosovës lidhur me ligjin për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore.

Nga të pranishmit pat diskutime të shumta:

Z. Skender Boshtrakaj, nga Muzeu Kombëtar i Kosovës, faleminderoi Qeverinë Japoneze dhe JICA për përpjekjet e tyre për të sjellë mundësinë për zyrtarët e Kosovës të marrin pjesë në këtë lloj të trajnimit. Ai theksoi se, në Kosovë, menaxhimi i pasurive kulturore është zhdukur, kështu, që në këtë drejtim, zoti Berisha mund të ndihmojë në zhvillime të reja në këtë fushë, duke zbatuar përvojën dhe njohuritë e fituara në Japoni, duke shtuar se, trashëgimia kulturore në Japoni mund të jetë themel dhe model për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë.

09.11.2012, Seminar – Politikë bërja dhe menaxhimi për siguri të ushqimit


Seminari mbi Politikë bërjen dhe menaxhimin për siguri të ushqimit, u organizua në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në Prishtinë, më 9 nëntor 2012, nga z Kujtim Uka, pjesëmarrës në trajnimin e JICA-s, në Japoni.

Në këtë seminar z. Uka prezantoi përvojat japoneze në lidhje me Politikë bërjen dhe menaxhimin për siguri të ushqimit:

 • Përmbajtja e trajnimit
 • Përfitimi nga trajnimi
 • Hapat e ardhshëm: çfarë mund të aplikohen nga ky trajnim në Kosovë

01.11.2012, Seminar  - Planifikimin e Politikave për Efiçiencë  dhe Ruajtje të Energjisë


Seminari  u organizua në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik më 1 nëntor 2012, nga z. Labinot Gashi, pjesëmarrës në trajnim të JICA-s, në Japoni.

Seminari u ndoq nga përfaqësuesit e JICA zyrë në Kosovë, JAAK dhe Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Republikës së Kosovës (KOSTT).

Qëllimi i këtij seminari ka qenë prezentimi i përvojave të marrura nga trajnimi në Japoni, në lidhje me Planifikimin e Politikave për Efiçiencë  dhe Ruajtje të Energjisë.  U prezantuan aspektet administrative dhe teknike të efikasitetit të energjisë dhe konservimit në Japoni, si vend që trajton rolin e efiçiencës së energjisë.

Gjithashtu z. Labinot Gashi paraqiti propozim Projektin, të përgatitur në Japoni, në  lidhje me përfitimet që Kosova mund të ketë, me efikasitetin e ndriçimit.

Pas prezantimeve është hapur diskutimi për Planifikimin e Politikave për Efiçiencë  dhe Ruajtje të Energjisë. Në fund u propozua që në Kosovë të përdoren përvojat japoneze, si praktikat më të mira për Efiçiencë  dhe Ruajtje të Energjisë.

31.10.2012, Forum – Mbeturina


JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (JAAK) në bashkëpunim me JICA-Prishtinë dhe MMPH, më 31 tetor 2012, në Komunën e Prizrenit,  organizuan Forumin për mbeturina. Me rritjen e standardit, çështja e mbeturinave po bëhet gjithnjë e më serioze, për shkak të vëllimit të rritur dhe shumëllojshmërisë së tyre.

Qëllimi i këtij forumi ishte tubimi i komuniteteve të ndryshme, për të diskutuar për problemin e mbeturinave dhe që kjo çështje nuk duhet të lihet si përgjegjësi vetëm institucioneve shtetërore, por që çdo qytetar duhet të angazhohet në këtë drejtim. Forumi u ndoq nga qytetarët e Prizrenit Komuna e Prizrenit, zyrtarëve për mjedis, shoqatat mjedisore, përfaqësues të UNDP-së, Znj Konako Terui- JICA, zyra në Prishtinë, ekspertët japonez të cilët janë të angazhuar në realizimin e  projektit “”Ndërtimi i Kapaciteteve për Menaxhimin e Mbeturinave për një shoqëri të shëndetshme”", studentët dhe shkollat të cilët ishin pjesëmarrës në garë për Logon dhe slloganin për projektin  JICA (i lartëpërmendur) që është duke u zhvilluar në Prizren.

Znj Kanako mbajti një fjalim, ku prezantoi angazhimet e qeverisë japoneze për të mbështetur Republikën e Kosovës me projekte të ndryshme, siç është ky projekt mbeturinat në Prizren. Ajo gjithashtu shprehu gatishmërinë e Qeverisë japoneze për të mbështetur Kosovën me projekte të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e sajë. Z. Enver Tahiri  nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), bëri prezantimin me temë – përvoja e marrura për menaxhimin e mbeturinave, nga vizita  e bërë në Japoni. Z. Bajram Kadriu përfaqësuesi i MMPH, paraqiti planet dhe programet e MMPH-së me  fokus në arsimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për menaxhimin e mbeturinave.

Z. Anai ekspert i JICA, prezantoi projektin “Ndërtimi i Kapaciteteve për Menaxhimin e Mbeturinave për një shoqëri të shëndetshme”, të arriturat dhe zhvillimet e këtij projekti. Në këtë forum, nga Znj Laura Suka, përfaqësuese e Komunës së Prizrenit dhe ekspertët e projektit i ndanë tre çmime për fituesit e konkursit për logon dhe sloganin e projektit të mbështetur nga JICA.

11.07.2012, Seminar – Zhvillimi i Burimeve Njerëzor për komunitetin rural – Shëndetësia

Nga Dr. Diana Haxhiu, Zyrtare për sigurinë e cilësisë  nga Ministria e Shëndetësisë dhe pjesëmarrëse në trajnim në Japoni, më 11 korrik 2012 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë, u organizua Seminari për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore për komunitetin rural – Shëndetësi. Në fillim ajo falenderoi Qeverinë e Japonisë për mundësinë e dhënë që të marri pjesë në këtë trajnim.

Zonja Haxhiu prezantoi një pasqyrë të trajnimit i cili  mbulon njohuritë dhe përvojën e fituar gjatë trajnimit në Japoni:

 • Promovimi i shëndetit të nënave dhe fëmijëve që është bazë për shëndetin dhe zhvillimin e një vendi
 • Organizimi, planifikimi, politikat shëndetësore, ndërhyrja e qeverisë, punëtorët shëndetësor dhe angazhimin komunitet janë elementet kyçe
 • Zhvillimi i shëndetësisë dhe arsimit janë faktorët kryesorë për një vend, qytet, fshat
 • Sistemi shëndetësor dhe politikat, si një e drejtë kushtetuese,

Ajo gjithashtu informoi të pransishmit me  doracakun  MCH  si një mjet të vlefshëm, me  implementimin e të cilit mund të  ndihmohet në rënien e normës së vdekshmërisë së nënave dhe fëmijës Nga përvojat e marrura nga ky trajnim si objektiv mund të nxjerret:

Objektivi i përgjithshëm

 • Zvogëlimi i MMR dhe IMR duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve MCH nëpërmjet zgjerimit të përdorimit të doracakut MCH, në komunitet

Në fund ajo prezantoi Statusin shëndetësor në Kosovë, të Nënës dhe Fëmisë. Statusi shëndetësor i nënave në Kosovë është më i varfër në krahasim me pjesën tjetër të Evropës dhe në vendet fqinje. Edhe pse aktualisht të dhënat e tanishme nuk përcaktojnë vdekshmërinë maternale (MMR) ajo konsiderohet të jetë e lartë krahasuar me vendet fqinje.

Objektivat specifike

 • të zbatohet  doracaku MCH në të gjitha Qendrat e Shëndetit Publik në Kosovë
 • të rriten njohuritë në lidhje me rëndësinë e përdorimit të doracakut MCH për të gjithë institucionin Inter-sektorial, OJQ, , Organizatat për Mirëqenien e Gruas, Institucionet për Aarsimin Shëndetësor
 • Trajnimi për stafin e spitalit: për mamitë, infermieret dhe kuadrot tjera

Rezultatet e pritura

 • Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për gratë dhe fëmijët, me theks të veçantë për gratë shtatzëna dhe fëmijët e porsalindur.
 • Ofrimi, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore cilësore për gratë dhe fëmijët nga punëtorët shëndetësor.

27.02.2012, Seminar - Parandalimi i sëmundjeve profesionale dhe mbrojtja e mjedisit të punës

Me mbështetjen e JICA dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale JAAK organizoi këtë seminar. Prezantimi në lidhje më temën e lartëcekur, u bë nga z. Gezim Xërxa, inspektor i punës/ MPMS dhe ish pjesëmarrës trjnimin e JICA. Qëllimi i këtij seminari ishte prezantimi i përvojës së fituar në trajnim, ku u prezantua sistemi i menagjimit të mbrojtjes së shëndetit të punëtorit dhe mjedisit ku punon ai.

Në pjesën e parë Z.Xërxa prezantoi programin e ndjekur gjatë trajnimit (përvoja japoneze) dhe në pjesën e dytë, u prezantua Plani i Veprimit i cili ishte përgatitur prej tij, përkatësisht aktivitetet e paraqitura për parandalimin e sëmundjeve dhe përmirësimin e kushteve të punës. Pas prezantimit të pranishmit diskutuan mbi mundësitë e shfrztëyimit të këtyre përvojave në Kosovë.

Konkluzat:

 • Completion of the Legislation
 • Lack of Equiment for Measurement in the Work Environment
 • Increaseing the human capacity

23.02.2012, Seminar - Policy of Regional Industry Promotion for South East European Countries

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës – JAAK, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Agjencia – Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar –JICA, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor organizoi këtë seminar.

Qëllimi i këtij seminari ka qenë përcjellja e përvojave të marrura në Japoni, në lidhje me Politikat e Promovimit të Industrisë. Prezantimet u bënë nga z. Bujar Istogu dhe z. Zef Dedaj, zyrtarë të MTI-së si dhe pjesëmarrës në trajnim në Japoni.
Ata prezantuan mbi standardizimin, si një formë e vetë-rregullimit, ku palët e interesuara, së bashku, vullnetarisht, janë pajtuar për çështjet (zakonisht teknike), të cilat i lejojnë ata për të konkurruar në treg, në mënyrë më efikase dhe për ligjin themelor për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. E tërë kjo punë është kryer nga ekspertët që punojnë direkt në sektorët industrial dhe të biznesit, të cilët kanë identifikuar nevojën për standarde, dhe më pas ata i kanë përcaktuar standarde të cilat do të i përdorin.në zhvillimin e biznesit të tyre. Pas diskutimeve të shumta u nxorrën edhe konkluza:

Konkluzat:

 • Zbatimi i bashkëpunimit midis qeverisë, të industrisë dhe akademisë
 • Promovimi i vayhdueshëm i industrisë (NVM)
 • Mungesa e fondeve

30.01.2012, Seminar – Zëvendësimi i pajisjeve të ndriçimit: vështrimi në teknologjitë ekzistuese

JAAK me mbështetjen e JICA dhe Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), në lokalet e TC Kosova B, u zhvillua seminari mbi “Ndërrimi i pajisjeve të ndriçimit, vështrimi në teknologjitë ekzistuese, sfidat dhe ndikimin në mjedis”. Z. Lutfi Bina, koordinator për efikasitetin e energjisë dhe kontrollit dhe pjesëmarrës në trajnimin e JICA-s mbi “Ruajtjen e Energjisë dhe Teknologjitë, Teknikave për diagnoztifikim, prezantoi për përvojat e fituara në Japoni në lidhje me këtë temë.

Konkluzat

 • Përdorimi i llampave efikase të energjisë dhe pajisjeve në KEK – nevojat dhe mundësitë, për të kursyer energji përmirësimi i ndriçimit, duke përdorurllampa që kursejn energjinë
 • Finalizimi i legjislacionit
 • Mungesa e burimeve financiare Përfitimet mjedisore dhe të tjera

05.01.2012, Seminar – Politikat mjedisore të Mega qytetit dhe menagjimi mjedisor

Seminari u organizua në Hotelin Sëiss Diamond, më 05 Janar 2012, në Prishtinë nga JAAK dhe JICA. Znj. Lindita Haxhimehmetaj, nga Kompania Rajonale e Mbeturinave të Mitrovicës, “Uniteti” Sh.A. dhe  ish pjesëmarrëse në trajnimin e JICA, prezantoi përvojat e veta të marra në Japoni për çështje të menagjimit mjedisor në qytete të mëdha. Në seminar morën pjesë  përfaqësuesit e zyrës së JICA në Kosovë, MMPH, MPMS, Danish Refugee Consil,  Kompanitë Regjionale të Mbeturinave; “Uniteti” e Mitrovicës, ”Pastrimi” e Prishtinë, “Çabrati”e Gjakovës, zyrtarët e komunës së Mitrovicës, prof. të U.P. dhe student. Konkluzat

 • Kompletimi i legjislacionit për mjedis
 • Fuqizimi i politikave mjedisore në nivel lokal
 • Forcimi i Sistemit menagjues mjedisor me theks për mbeturina
 • Bashkëpunimi mes palëve me interes

05.01.2012, Seminar – Procesi i menagjimit të mjedisit, në sektorin e minierave

Seminari u mbajt në Hotelin Swiss Diamond, në Prishtinë. Qëllimi këtij seminari ka qenë informimi i stafit të Trepçës, AKP dhe KPMM, për trajnimin qe do ta percjellin në Japoni. Seminari është organizuar nga  organizuar nga JICA dhe JAAK. Në seminar morën pjesë edehe përfaqësuesit e JICA, JAAK dhe MMPH. Gjatë seminarit janë paraqitur prezantimet nga çdo institucion i lartpërmendur. Takimi rajonal i JICA Alumnit e Ballkanit.