Aktivitete 2014/2013

logo

Aktivitete të JICA Alumni Asociacionit i Kosovës:

26.12.2012, Workshop – Mbrojtja e mjedisit në Trepça Ndërmarrje 2013 -2015

21.12.2012, Forum – Fushata zero aksidente

18.11.2012, Seminar – Ruajtjen dhe Menaxhimin e Rrezikut të qyteteve historike dhe Zhvillim i turizmit kulturor

09.11.2012, Seminar – Politikë bërja dhe menaxhimi për siguri të ushqimit

01.11.2012, Seminar  – Planifikimin e Politikave për Efiçiencë  dhe Ruajtje të Energjisë

31.10.2012, Forum – Mbeturina


ar në Prizren.

23.02.2012, Seminar – Policy of Regional Industry Promotion for South East European Countries

30.01.2012, Seminar – Replacement of Lighting Equipment: Look For Existing Technologies, Challenges and Impact on the Environment

30.01.2012, Seminar – Zëvendësimi i pajisjeve të ndriçimit: vështrimi në teknologjitë ekzistuese

05.01.2012, Seminar – Mega-City: Environmental Policy and Environment Management System

05.01.2012, Seminar – Politikat mjedisore të Mega qytetit dhe menagjimi mjedisor

05.01.2012, Seminar – Environmental Managing Process in the Mining Sector

05.01.2012, Seminar – Procesi i menagjimit të mjedisit, në sektorin e minierave