Aktivitete 2014/2013

logo

Aktivitete në vitin 2014:

18.12.2014, Seminar – Ushqim, tokë dhe ujë, MMPH

25.-26.11.2014, Meeting – Takimi rajonal i Alumnive, Podgoricë

10.09.2014, Seminar – Teknologjia Fundamentale dhe Masat për Promovimin e E-Qeverisë, 10 shtator 2014 në Shkollën e Lartë Teknike “Arkitekt Sinani”, Mitrovicë

26.03.2014, Ngjarja e Përkujtimit të Përbashkët – 3/11 MËSIME – Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjeter Bogdani” – Mësime nga Japonia

13.03.2014, 1. Sesioni udhëzues për bursën japoneze për 2014, Rektorati i Univerzitetit të Prishtines

22.02.2014, Dita e Kultures Japoneze, Gjilan

20.02.2014, Workshop – Zhvillimi i industrisë vendore në rajonet bujqësore duke forcuar kapacitetin e menaxhimit dhe marketingut, MBPZHR

06.02.2014, Forum – Ndarja e mbeturinave të ngurta ndërtimore, MAP

05.02.2014, Seminar – Bashkëpunimi aktual japonez i ODA në Kosovë – Vjetori i 5-të i JAAK

 

Aktivitete në vitin 2013:

27.12.2013, Meeting – 11. Takimi vjetor I JAAK

26.11.2013, Seminar – Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale

18.11.2013, Seminar – Shëndeti i nënës dhe fëmijës

05.-06.11.2013, Meeting – 4. Takimi rajonal i Alumnive, Sofja, Bullgari

29.10.2013, Seminar – Menaxhimi i Sistemit Shëndetësor me TQM 5S QAIZEN

22.10.2013, Seminar – Teknologjia e Diagnostifikimit të Tokës për Prodhimin Bujqësor të Qëndrueshëm dhe Ruajtjen e Mjedisit

16.-17.10.2013, Lecture – DITA BOTËRORE E USHQIMIT (DBU)- “Kapacitetet e Zhvillimit Komunitar dhe Rural-Të Përqendruar në Lëvizje (B) Një fshat Një Produkt” dhe “Planifikimi dhe Menaxhimi i Zgjerimit të Bujqësisë”

28.02.2013, Seminar – Menaxhimi i mbeturinave ne nivel local

27.02.2013, Workshop – Zhvillimi i politikave për punësim, për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies së punëtorëve

 26.02.2013, Seminar – Kundër masat kundër ndotjes së ajrit nga automobilat në zonat urbane

25.02.2013, Workshop – Ndërgjegjësimin për Mjedisin – Ujërat e ëmbël

08.02.2013, Seminar – Menagjimi i Spitalit TQM- për të nesërmen më të mirë, për të gjithë”