Aktivitete 2012/2011

logo

Aktivitete në vitin 2012:

26.12.2012, Workshop – Mbrojtja e mjedisit në Ndërmarrjen Trepça 2013 -2015

21.12.2012, Forum – Fushata zero aksidente

13.12.2012, Seminar – Planifikimi i Transportit të Qëndrueshëm Mjedisor

18.11.2012, Seminar – Ruajtja dhe Menaxhimi i Rrezikut të Qyteteve Historike dhe Kulturore

16.11.2012, Seminar – Krijimi dhe menaxhimi i politikave  të sigurisë ushqimore

09.11.2012, Seminar – Menaxhimi i Prodhimit për Vendet e Evropës Juglindore në Qendrën Veriore të Avancimit për Shkencë dhe Teknologji

01.11.2012, Seminar – Kontributi i ndriqimit efikas në efiçiencën e energjisë

31.10.2012, Meeting – Forumi  për mbeturina

11.07.2012, Seminar – Zhvillimi i burimeve njerësore për komunitetin rural – shëndetësisë

23.02.2012, Seminar – Politikat e promovimi të industrisë rajonale

05.01.2012, Seminar a.m. – Politikat Mjedisore dhe Sistemi i Menaxhimit në Qytetet e Mëdha
Seminar p.m. – Procesi i menaxhimit të mjedisit në sektorin minerar

Aktivitete në vitin 2011:

09.12.2011, Meeting – Takimi rajonal i JICA Alumnit e Ballkanit

17.11.2011, Seminar – Menagjimi i Spitalit TQM- për të nesërmen më të mirë, për të gjithë”

09.10.2011 – Dita e kulturës Japoneze në Prishtinë

Kendo

23.07.2011 – Dita e Kulturës Japoneze në Prizren

28.06.2011, Koncerti Memorial në nder të viktimave të tërmetit masiv që pasuan nga  cunami që goditi Japoninë më 11 mars 2011

09.06.2011, Seminar  – Politikat mjedisore të Mega qytetit dhe menagjimi mjedisor

11.03.2011, Seminar – Strategjia e shëndetit  reproduktiv për zyrtarët e lartë të OJQ-ve – Zhvillimi i Kapaciteteve të qëndrueshme të OJQ-ve

10.03.2011, Seminar –  Zyra e Informacionit të Shefit (CIO) për E- Promovimin e Qeverisë

07.03.2011, Seminar – Identifikimi i rreziqeve nga rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjeve në Kosovë

28.02.2011, Seminar – Qeverisja Lokale

27.01.2011, Seminar – Menagjimi mjedisit në nivel lokal

14.01.2011, Takimi vjetor i JAAK