Aktivitete 2010

logo

Aktivitetet e JAAK në vitin 2010

14.12.2010, Bashkëpunimi JICA dhe Qeveria e Republikës së Kosovës

Më 14 Dhjetor 2010 u nënshkrua marrëveshja për realizimin e projektit të parë për Menagjimin e mbeturinave të ngurta në Komunën e Prizrenit, që do të mbështetet nga Agjencioni Japonez për Bashkpunim Ndërkombëtar-JICA. Nga ky project, Republika e Kosovës, përveq mbështetjes në furnizim me makineri, për menagjimin e mbeturinave, Qeverinë e Kosovës do ta ndihmoj edhe në ngritjen e kapaciteteve humane nga kjo fushë.

JICA zhvillon program të madhë, për trajnime në botë, të cilat i ofrohen vendeve në zhvillim. Më shumë se 12.000 pjesëmarrës ishin të pranishëm për trajnime në Japoni. Këtë vit do të trajnohen edhe 1.300.

13.11.2010, Dita e Kulturës Japoneze 2010

Dita e Kulturës Japoneze është organizuar për herë të parë në Kosovë më 13 Nëntor 2010, nga JAAK nën mbështetjen e JICA, Ambasadës së Japonisë në Austri, të Shoqatës së Miqësisë Japoni-Kosovë dhe shtetasve japonez që punojnë në Kosovë.

Pjesa e parë e këtij evenimenti, e organizua në Hotelin Grand-Prishtinë, i cili u hap me një fjalë rasti nga Kryetarja e JAAK, znj. Nezaket Hakaj. Këtë ngjarje e përshëndetën me një fjalë rasti, Zëvendës Ministri i MEM Bashkëpunimi dhe pritjet e JICA-as në Kosovë, z. Satoru Kurosaëa Bashkëpunimi Kosovë-Japoni, nga vizita në Japoni, z. Edon Cana Përvoja Japoneze dhe prezentimi i kulturës së saj, z. Shyqri Nimani, që kishte studiuar viteve të 70’ në Japoni Ditët me Japonezët, vitet 1999-2002, z. Ramadan Gashi nga komuna e Skenderajt.

Qëllimi i këtij evenimenti ishte:

  1. Njoftimi më i afërt me kulturën japoneze
  2. Informimi mbi aktivitetet e Agjencionit Japonez për Bashkëpunim ndërkombëtar-JICA

Pjesa e dytë është organizuar jashtë, në hapësirën para Toskanës ku popullata pati rastin të shoh:

  • Demonstrimin e “KENDO-s & fotografi”
  • Demonstrimin e “Soroban-it”
  • Demonstrimin e “Origami-it”

07./08.10.2010, Trajnim - Aplikacioni “STATA”

Pjesëmarrësja në trajnimin e organizuar në Japoni , Besa Haqifi, në kuadër të programit të JAAK ka përgatitë dhe mbajtur trajnimin  “Hyrje në STATA”, i cili është mbajët më datën 7 dhe 8 tetor 2010, në dhomën e kompjuterave (apo lokalet ) e Entit Statistikor të Kosovës.

Trajnimin e ka hapur Kryeshefi Ekzekutiv i ESK-së z. Nait Vrenezi dhe Drejtori i Departamentit të Statistikave Sociale, z.Bashkim Bellaqa. Kënaqësinë e posaçme kemi pasur, me vizitën e zonjës,  Yumi Yasuda ODA Advisor to Ministry of Europian Intergration, JICA, dhe z. Faton Preteni, JICA.

Për këtë trajnim është përgatitë prezantimi dhe udhëzuesi për pjesëmarrësit me qëllim të përcjelljes më të lehtë të trajnimit për aplikimin e aplikacionit  STATA. Me këtë rast si shembull është marrë Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare.

25.03.2010, Seminar - Kontrolli i ndotjes industriale

JAAK në vazhgë të aktiviteteve të veta, për realizimin e objektivave të përcaktuara, më 25 Mars 2010, në Restorantin Freskija, në Prishtinë, ka organizuar seminarin,  me temën Kontrolli i ndotjes industriale. Qëllimi i këtij seminari ka qenë përcjellja e përvojave të pjesëmarrësve të trajnuar në Japoni, në lidhje me kontrollin e ndotjes industriale.

Në seminar morrën pjesë përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përfaqësuesit e JICA, Z. Mori, konsultant i JICA dhe përfaqësuesit e industrive.

Nga kryetarja e JAAK, Znj. Nezakete Hakaj, u bë prezantimi mbi përvojat e marra në Japoni, pwr  sistemin menagjues mjedisor që aplikohet nga industritë e Japonisë dhe si i ka bartë ato përvoja në Kosovë.

Z. Naser Balaj, anëtar i JAAK, zyrtar i MMPH, prezantoi përvojat e fituara në Japoni gjatë trajnimit, me fokus në mbrojtjen e cilësisë së ajrit, gjendjen e cilësisë së ajrit në Kosovë dhe legjislacionin vendor.

Z. Naim Alidema, zyrtar i MMPH,  për kontrollin e ndotjes industriale, prezantoi kornizën ligjore dhe mekanizmat për kontrollin e ndotjes industriale.

Për tu njoftuar edhe me mënyrën e kontrollit të ndotjes, në vet industritë,  Prof. Dr. Agron Veliu, menagjer i mjedisit në kompaninë Feronickel,  dha një prezantim mbi sistemin menagjues mjedisor, në këtë kompani.

02.02.2010, Takimi i përfaqësuesve të JICA – zyra në Kosovë dhe MMPH

Më 02.02.2010, u mbajt takimi me Ministrin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit  Hapësinor, Z. Mahir Yagcilar, i cili prezantoi prioritetet për përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe e falënderoi Znj. Yasuda për vizitën dhe  gatishmërinë për të ofruar  përkrahjen dhe ndihmën e tyre, Znj. Yasuda  tha “Qëllimi ynë është  që të  ofrojmë ndihmë në fushën e mjedisit, andaj ndihma e Agjencionit për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Japonisë (JICA), nuk do të  mungoi por vetëm sa  do të intensifikohet çdo herë e më shumë”

Bashkpunimi JICA me Institucionet e Republikës së Kosovës Qeveria Japoneze me vendosjen e marëdhënjeve bilaterale me Republikën e Kosovës, ka shpreh gatishmëri për të ndihmuar Kosovën në  Zhvillimin e Resurseve Humane dhe  në Mbrojtjen e Mjedisit.

Në këtë kontekst përfaqësuesit e Agjencionit Japonez për Bashkpunim Ndërkombëtar (JICA), zhvilluan një sërë takimesh me institucione të ndryshme të Kosovës, për tu njoftuar me gjendjen dhe problemet e kësaj fushe. Çështjet mjedisore do të jenë në agjendën e Agjencionit për Bashkëpunim Ndërkombëtarë të Qeverisë së Japonisë (JICA).