Aktivitete 2010/2009

logo

Aktivitete në vitin 2010:

14.12.2010, Bashkëpunimi JICA dhe Qeveria e Republikës së Kosovës

13.11.2010, Dita e Kulturës Japoneze 2010

Kendo

07.-08.10.2010, Trajnim – Aplikacioni “STATA”

25.03.2010, Seminar – Kontrolli i Ndotjës Industriale

11.02.2010, Seminar – Hetimi i vendit të ngjarjes pas shpërthimit të eksploziveve dhe bombave dhe analizimi i tyre

02.02.2010, Takimi i përfaqësuesve të JICA – zyra në Kosovë dhe MMPH

Aktivitete në vitin 2009:

22.12.2009, Kuvendi i parë i JAAK

29.10.2009, Takimi regjional i Alumnive, Tiranë

03.08.2009, Workshop – Mbajtja e puntorisë “ Issue Analysis Workshop in Kosovo”

14.04.2009, Takimi regjional i Alumnive, Prishtinë

13.04.2009, Themelimi i JICA Alumni Asociacioni i Kosovës – JAAK