Aktivitete 2016/2015

logo

Aktivitete në vitin 2016:

08.-09.12.2016, Meeting – Takimi vjetor rajonal i JICA Alumni Asociacioneve, Beograd

05.03.2016, Seminar – “Marketingu i destinacionit turistik në bashkëpunim ndërmjet sektorit publik dhe atij privat”, Graçanicë – Ulpianë dhe Junik në rajonin të Gjakovës

04.03.2016, Seminar – Ngritja e E arsimit dhe arsimit në shkollën fillore “Hasan Prishtina”, RREGULLI 3R – Roli dhe rëndësia për mbrojtjen e mjedisit

02.03.2016, Lecture – “Edukim Mjedisor”, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” / Fakulteti i Edukimit

29.02.2016, Takimi vjetor i JAAK

16.02.2016, Seminar – Trajtimi të ujërave të zeza në ujërat e zeza – Praktikat nga Japonia

30.01.2016, Dita e Kultures Japoneze, Mitrovicë

19.01.2016, Seminar – Politika e Sigurisë së Ushqimit dhe Menaxhimit, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik

Aktivitete në vitin 2015:

19.12.2015, Meeting – Takimi vjetor rajonal i JICA Alumni Asociacioneve, Shkup

23.11.2015, Seminar – Trajnimi për Promovimin e industrisë lokale, Qendra e Aftësimit Profesional “Gjon Nikolle Kazazi”, Gjakovë

04.11.2015, Seminar – Trajnimi i Infermierëve për përdorimin e Pompave Infuzive, Spitali regjional “Isa Grezda”, Gjakovë

27.07.2015, Dita e Kultures Japoneze, Gjilan

26.02.2015, Workshop – Ndërgjegjësimin per Mjedisin – Uji i freskët – Lumi Bistrica, Shkolla fillore “Kadri Bistrica” në fshatin Bistricë

12.02.2015, Seminar – Koncepte të Politikave Industriale

07.02.2015, Dita E Kultures Japoneze

05.02.2015, 5 Vjetori i themelimit të JAAK

23.01.2015, Seminar – Promovimi dhe Shpërndarja e Teknologjisë së Shfrytëzimit të Biomasës, MMPH