Aktivitete 2016/2015

logo

Aktivitete të JICA Alumni Asociacionit i Kosovës:

27.12.2013, Takimi vjetor i JAAK 2013

18.11.2013, Seminar – Shëndetin e Nënës dhe Fëmiut

25.02.2013, Workshop – Edukimi Mjedisor— Ujërat e Freskëta