Publikime

logo

Gazeta 10, Shkurt 2015

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 9, Shkurt 2014

DOWNLOADO GAZETËN

Brochura Fotokonkurs per Sfidat e Mobilitetit, Janar 2014

DOWNLOADO BROCHURËN

Brochura Bujqësia organike, Tetor 2013

DOWNLOADO BROCHURËN

Brochura Dita Botërore e Ushqimit, Tetor 2013

DOWNLOADO BROCHURËN

Gazeta 8, Shkurt 2013

DOWNLOADO GAZETËN

Brochura Menaxhimi i Mbeturinave, Shkurt 2013

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 7, Prill 2012

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 6, Shkurt 2012

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 5, Dhjetor 2011

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 4, Mars 2011

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 3, Shkurt 2011

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta 2, Mars 2010

DOWNLOADO GAZETËN

Gazeta e themelimit

Me rast të themelimit të JAAK e kemi pregaditur një brochure me disa informata për punën dhe veprën tanë në Kosovë dhe partnerin tanë kryesor JICA, Japan International Cooperation Agency:
DOWNLOADO GAZETËN

Statuti

Motivet dhe statuti i shoqatës JAAK, JICA Alumni Associacioni i Kosovës:
DOWNLOADO STATUTIN