Aktivitete 2018/2017

logo

Aktivitete në vitin 2018:

22.02.2018, Meeting – Takimi vjetor rajonal i JICA Alumni Asociacioneve, Beograd

31.01.2018, Seminar – Ndërtimi i kapaciteteve për planifikimin e projekteve TI

20.01.2018, Dita e Kulturës Japoneze, Klinë

Aktivitete në vitin 2017:

17.12.2017, Vizitë studimore – Projekt i përbashkët “Potenciali Turistik ECO: Kosovë – Mali i Zi”

23.09.2017, Seminar – Ndërtimi i kapaciteteve për planifikimin e projektit TIK: Prezantimi i Planit të Veprimit

25.02.2017, Dita e Kulturës Japoneze, Pejë

16.-18.02.2017, Vizitë studimore – Projekt i përbashkët “Potenciali Turistik ECO: Kosovë – Mali i Zi”