Aktivitete 2018/2017

logo

Aktivitete të JICA Alumni Asociacionit i Kosovës:

22.02.2014, Dita e Kulturës Japoneze 2014

06.02.2014, Forum – Menaxhimi i mbeturinave të ngurta nga Qeveria lokale

24.01.2014, Konkurs – Foto per Sfidat e Mobilitetit ne Prishtine

24.01.2014, Contest – Photo Competition on Mobility Challenges in Prishtina