Aktivitete 2017

logo

Events of JAAK in 2017

15.12.2017, Seminar – Takimi rajonal JAM dhe JAAK, Podgoricë

Data: 15-17 dhjetor 2017
Vendi: Podgorice-Kolashin-Barane-Plave & Gusi Mountain, Podgoricë

Takimi i parë i përbashkët midis anëtarëve të JAM dhe JAAK u mbajt me 15 dhjetor 2017, në Hotel, Podgorice. Në takim ku u diskutua mbi përgatitjen e broshures së përbashkët, për mënyra të tjera të bashkëpunimit dhe vazhduan bisedën rreth marshutë s së të nesë rmes, për vizitën studimore.

16 dhjetor, siç u dakorduam grupi u nis me automjete, drejt Parkut Kombëtar “Maleve Kolashin “. Gjatë gjithë rrugës, pjesëmarrësit u informuan me informacione të nevojshme për potencialet e ekoturizmit të vendit dhe reth pasurive të tjera që u jane pare gjatë rrugës.
Ndalesa e parë ishte në Kollashinë, një pikë e përcaktimit midis pellgjeve lumore dhe në vend të bashkimit të dy klimave me shtigje të vogla për sport dhe rekreacion dimeror në afërsi të zonave të mbrojtura të rrepta, vlerat e trashëgimisë natyrore. Bisedime të mëtejshme rreth praktikave më të mira dhe rasteve konkrete në të dy vendet për eko turizmin.
Ndalesa tjetër ishte në Barane , një qytet historik me një trashëgimi kulturore ne very –lindje te Malit te Zi ku pamë dhe vizituam disa objekte të vlerave te ndryshme kombëtare. Me pas kemi vazhduare per ne qytet me te thella te Malit te Zi , ne Plave e Gusi (ne trekendeshin Mal te zi – Kosove – Shqiper) ku si ‘perl’ e vizitem ishte vizita te ‘Shtate Burimet e Ali Pashes” – qe karakteristek ishte burimi I ujit kristalor qe del nga rreze mali nga i cili krijohen liqen e vogla dheme pas kemi vazhdu per te pare parusit te ndryshme kombtare dhe natyrale te karakteristik e kesaj ane. Në pushim ishte mundësia për të diskutuar për mënyrat dhe metodat e bashkëpunimit tonë në të ardhmen midis dy grupeve te Alumnive te te dyja shteteve.

01.03.2017|16:15, Takimi vjetor, Prishtinë

Vendi: Unaza e restoranteve në Prishtinë

Takimin e hapi Kryetarja e JAAK znj. Nezakete Hakaj. Ajo prezantoi anëtarët e rinj të shoqatës që janë pjesëmarrës të rinj tëcilët kanë qenë për trajnim në Japaoni. Më pas, mbajti raportin vjetor për të gjithë veprimtarinë e shoqatës duke shpjeguar gjithashtu realizimin e aktiviteteve të planifikuara dhe ndikimin e tyre. Gjithashtu ajo i informoi anëtarët për rregullat e reja të JICA lidhur me Alumni dhe vazhdoi për aktivitetet e planifikuara për vitin 2017.

Seminari: Ngritja e kapaciteteve për planifikimin e projektit të TIK: Prezantimi i Planit të Veprimit
Fjolla Restelica
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Fjolla Restelica, Zyrtare e lartë në Departamentin e TIK-ut në MZHE, ka mbajtur prezantimin në lidhje me idenë e zhvilluar nga trajnimi i ofruar nga JICA “Ndërtimi i Kapaciteteve për Planifikimin e Projekteve të TIK-ut (p.sh. e-qeverisja, e- shëndetësia, e-bujqësia etj.) “mbajtur në periudhën qershor-korrik 2016 në Japoni.
Prezantimi është mbajtur me datën 23 shtator në MZHE, ku prezentimi ishin edhe znj. Kanako Terui, këshilltar i ODA, JICA dhe pjesëmarrësit tjerë të institucioneve relevante.
Gjatë trajnimit në Kobe – Japoni, Fjolla ka fituar shkathtësitë e nevojshme në përgatitjen e Planit të Veprimit “Plani i Veprimit” për projektin e quajtur “Zhvillimi i platformës për digital skills për të ndihmuar të rinjtë me programet për ngritjen e kapaciteteve dhe për mundësitë e ofruara në fushën e TIK “(Zhvillimi i platformës së aftësive digjitale për të ndihmuar studentët me programe të ndërtimit të kapaciteteve dhe mundësi punësimi të ofruara nga TIK).
Projekti i propozuar ka për qëllim përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) si mjet për të zhvilluar dixhital aftësitë e të rinjve dhe për të ofruar qasje më të lehtë në tregun e punës.
Projekti në fjalë synon të zhvillojë trajnime për të rinjtë e papunësuar në shkathtësitë dixhitale dhe shkathtësitë e buta (eng. Soft) për një periudhë 4 vjeçare duke përfshirë të gjitha rajonet e Kosovës. Bashkëpunimi me Ministritë tjera të linjës, kompanitë e TIK, institucionet akademike dhe organizatat dhe kompanitë ndërkombëtare është shumë i rëndësishëm për implementimin e këtij projekti.

Objektivat kryesore të përshkruara në këtë projekt janë:

  • të zhvilloj shkathtësitë dixhitale tek të rinjtë
  • të ndihmojë të rinjtë të bëhen më konkurrues në tregun e punës dhe,
  • të rrisë vetëdijen në lidhje me programet e trajnimeve dhe mundësitë e punësimit që mundësohen nga TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit).

Eksperienca në Japoni, e ka ndihmuar Fjollën që ta zhvillojë idenë e saj përmes metodës për menaxhimin e projekteve PCM (eng. Project Cycle Management) në ambientet e JICA, dhe të përdorimit të metodës Tankyu Practice, metodë kjo e zhvilluar në Kobe Institute of Computing.
Poashtu, përmes praktikave më të mira të përdorimit të TIK në kompanitë e Japonisë, vizitat studimore në këto vende kanë ndihmuar në zhvillimin e idesë së projektit në fjalë si dhe për projektet tjera që do të mund të zhvilloheshin në Kosovë.

25.02.2017, Dita e Kulturës Japoneze në Pejë

Më 25 shkurt 2017, në Qendrën e Rinisë Publike në Pejë u organizua Dita e Kulturës Japoneze. Për Ditën e Kulturës Japoneze opinion u lajmëru përmes ueb faqes së JAAK, në Kosovë, në Facebook dhe në media dhe poashtu nga fletushkat që u shpërndanë nëpër qytetin, nga nxënësit e shkollës së Pejës.
Dita e Kulturës Japoneze u organizua nga JAAK në bashkëpunim me Komunën e Pejës nën mbështetjen e JICA.
Kjo ngjarje kulturore u organizua për të promovuar kulturën dhe traditën japoneze.

Qëllimi i kësaj ngjarjeje ishte:

  • Njoftimi me Kulturën japoneze
  • Informacion mbi aktivitetet e Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Në takim morën pjesë më shumë se 90 persona nga institucione të ndryshme të qytetit të Pejës, shoqërisë civile, nxënësve, studentëve, etj.
Pjesa e parë e kësaj ngjarjeje u organizua në Qendrën Rinore Publike të Pejës, e hapur me interpretimin me violin, nga studenti i Shkollës së Muzikës “Halit Kasapolli”.
Pas kësaj znj. Nezakete Hakaj, kryetare e JAAK dha një fjalë përshëndetëse. Para së gjithash, ajo falënderoi Kryetarin e Komunës së Pejës, z. Gazmend Muhaxheri për mbështetjen e tij në organizimin e kësaj ngjarjeje; ajo tha se “Dita e Kulturës Japoneze në Kosovë është një mundësi e shkëlqyer për të forcuar bashkëpunimin midis Japonisë dhe Kosovës, duke i dhënë mbështetje nismës për zhvillimet kulturore japoneze “.
Fjalë përshëndetëse dha edhe Drejtori i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Pejës Z. Engelbert Zefaj. Ai tha: Qeveria japoneze ka investuar vazhdimisht edhe në Pejë, në shumë fusha të ndryshme, për të përmirësuar jetën e qytetarit tonë dhe falë qeverisë japoneze për bashkëpunimin dhe përkrahjen e komunës për të vazhduar këtë bashkëpunim edhe në të ardhmen.
Ai vazhdon “I uroj të gjithë pjesëmarrësve të ndjehen rehat me prezantimet e kulturës japoneze, këtu në ambientet e Qendrës Rinore Publike të Pejës”.
Në vijim u lexua mesazhi I dërguar nga z. Abe Toshiya, përfaqësues rezidencial i Zyrës së JICA së Ballkanit. Ai i përshëndeti të gjithë dhe falënderoi shumë për organizimin e këtyre ngjarjeve dhe e përgëzoi anëtarët e JAAK për realizimin e ngjarjeve të suksesshme. Letra e tij vazhdon “Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e vazhdueshme të JAAK për shpërndarjen e njohurive dhe përvojës së fituar nga programi trajnues i JICA. Si agjenci qeveritare që zbaton ndihmën zyrtare japoneze për zhvillim, që nga viti 2009, JICA ka bashkëpunuar me institucione të ndryshme në Kosovë për ndërtimin e qëndrueshëm të kombit, me fokus kryesor në: 1) zhvillimin e infrastrukturës sociale dhe ekonomike drejt ndërtimit kombëtar të qëndrueshëm dhe 2) kapaciteteve dhe burimeve njerëzore. Në përputhje me fushat prioritare të përmendura, JICA ka ofruar kurse të ndryshme të trajnimit për institucionet e Kosovës dhe besoj se tani kemi një rrjet mjaft të gjerë të atyre që morën pjesë në kurse të ndryshme të trajnimit në institucionet përkatëse. Pjesëmarrësit e trajnimeve të JICA-s janë një nga pasuritë më të vlefshme. Për shembull, njohuritë e pjesëmarrësit kanë qenë një ndihmë e madhe për JICA-n kur identifikohen fushat dhe projektet e mëtejshme të bashkëpunimit. Shoqata JICA Alumni është themeluar me qëllim të krijimit, ruajtjes dhe zhvillimit të miqësisë mes ish-të trajnuarve, në mënyrë që më shumë anëtarë të mund të diskutojnë në mënyrë aktive mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm në mes të Kosovës dhe Japonisë bazuar në njohuritë e anëtarëve të fituar nga përvoja e tyre në Japoni.

Në këtë drejtim, ne jemi të lumtur që kemi qenë dëshmitarë të rritjes së vazhdueshme të JAAK-ut; dhe ne shpresojmë që të bashkëpunojmë aktivisht me JAAK për bashkëpunimin e ardhshëm. Pasi që kemi ofruar rreth 20 kurse të programit të trajnimit çdo vit, besoj që kemi rritje të vazhdueshme të pjesëmarrësve të trajnimit të JICA-s në Kosovë; dhe ne shpresojmë që shumë nga ata pjesëmarrës të trajnimit të rinj të Kosovës do të bashkoheshin me JAAK në të ardhmen e ardhshme, me promovimin tuaj aktiv. Ju faleminderit shumë për përkushtimin dhe përkushtimin tuaj të vazhdueshëm.
Programi vazhdoi me Interpretimin e një vallëzimi, nga Qendra Kulturore e fëmijëve me koreografin e Tasim Dajcit dhe një shfaqje sportive të Judo Klubit “Vëllezërit Mema”
Pas ofrimit të ushqimeve japoneze dhe shqiptare tradicionale pjesëmarrësit u
ftuan, për pjesën e dytë të ngjarjes.
Pjesa e dytë ishte e hapur, ku qytetarët kishin mundësi të shofin fotografi
nga Japonia dhe kultura japoneze, dhe:

  • Demonstrimi i “Kaligrafisë”
  • Demonstrimi i “Origamit”, ku na asistuan znj. Megumi Tominaga,

Z. Fumihiko Tominaga, Znj. Chie Matsumoto dhe Z. Motoki Hayakaëa.

16.02.2017, Vizitë studimore – Projekti i pë rbashkë t “Potencialet e Eko turizmit Kosovë, Mali i Zi

Takimi i parë i përbashkët midis anëtarëve të JAM dhe JAAK u mbajt në Hotel Real, Prishtinë . Në mbrëmje u mbajt një takim ku u diskutua mbi përgatitjen e një broshure të përbashkët, për mënyra të tjera të bashkëpunimit dhe vazhduan bisedën rreth marshutë s së të nesë rmes, pë r vizitën studimore.
17 shkurt 2017, siç u dakorduam grujpi u nis me autobus, drejt Parkut Kombëtar “Mali Sharr”. Gjatë gjithë rrugës, pjesëmarrësit u informuan me informacione të nevojshme për potencialet e ekoturizmit të vendit dhe reth pasurive të tjera që I pan gjatë rrugës.

Ndalesa e parë ishte në Prevallë, një pikë e përcaktimit midis dy pellgjeve lumore dhe në vend të bashkimit të dy klimave me shtigje të vogla për sport dhe rekreacion në afërsi të zonave të mbrojtura të rrepta, vlerat e trashëgimisë natyrore. Bisedime të mëtejshme rreth praktikave më të mira dhe rasteve konkrete në të dy vendet për eko turizmin.
Ndalesa tjetër ishte në Prizren, një qytet historik me një trashëgimi kulturore shumë të pasur, ku pamë dhe vizituam disa objekte të vlerave kombëtare dhe të mesjetës. Në pushim ishte mundësia për të diskutuar pë r mënyrat dhe metodat e bashkëpunimit tonë në të ardhmen midis dy Alumnive.